Sökning i väderdatabasen

Statistik månadsvis







Senaste

Sunderbyn: -10.56
Porsön: -9.60
Knöppelåsen: -10.20
Hertsön:
Boden: -11.50
Stockholm:

Länkar

Luleå Vindsufingklubb
Väderdata Porsöberget Luleå
Väderdata Hamnholmen
Byggbeskrivning tempgivare
Un-X startsida

Vindriktning Luleå


Un-X 2002